Sorteren in uw bedrijf

Sorteren op het werk is verplicht in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Maar hoe begint u eraan? Fost Plus wijst u de weg.

Sorteren, wettelijk verplicht

Sinds juli 2013 is het voor bedrijven in Vlaanderen  wettelijk verplicht om PMD te sorteren. Sinds februari 2014 geldt dat ook voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en in het Waalse Gewest sinds januari 2016.

Sorteren op het werk

Maar hoe begint u eraan?

Sorteren op de werkvloer lijkt eenvoudig, maar toch zijn er een aantal vragen die zich opdringen:

  • Welke afvalbakken kiest u? Hoeveel hebt u er nodig? Hoe stelt u ze best op?
  • Hoe informeert u uw medewerkers? Hoe motiveert u hen om te sorteren? En hoe zorgt u ervoor dat ze correct sorteren?
  • Wie komt het PMD ophalen? Wie controleert de kwaliteit?

Fost Plus helpt u!

 Op de Sorteerwinkel van Fost Plus vindt u alles wat u nodig hebt om van het sorteren in uw bedrijf een succes te maken:

  • Tips en advies voor een geslaagde introductie in uw bedrijf.
  • Gratis communicatiemateriaal om uw medewerkers te informeren en te sensibiliseren.
  • Informatie over afvalbakken en de ophaling van PMD

Surf meteen naar de Sorteerwinkel van Fost Plus! 

Meer weten?

Surf naar shop.fostplus.be