Nieuws
Juni 2015
Cover Partner 57 NL
16.06.2015 -  Partner 57Partner 57, het halfjaarlijkse magazine voor leden van Fost Plus, heeft het onder andere over de resultaten van 2014, de strijd tegen zwerfvuil en geeft vijf redenen waarom statiegeld op plastic flesjes en blikjes geen goed idee is. (Meer lezen)
Januari 2015
Greener Packaging logo
13.01.2015 -  Schrijf nu in voor de Greener Packaging AwardsZijn de verpakkingen rondom uw producten een toonbeeld van innovatie en duurzaamheid? Wilt u de milieubewuste aanpak van uw bedrijf in de verf zetten? Schrijf uw bedrijf dan nu in voor de Greener Packaging Awards 2015. (Meer lezen)
December 2014
16.12.2014 -  Belgische tarieven scoren goed in vergelijking met andere Europese landenFost Plus vergeleek de Groene Punt-tarieven in verschillende Europese landen. Daaruit blijkt dat de bijdrage per verpakt product in België meestal lager ligt dan in andere Europese landen. (Meer lezen)
Cover Parnter 56
15.12.2014 -  Partner 56Partner 56, het halfjaarlijkse magazine voor leden van Fost Plus heeft het onder andere over de winnaars van de Ray Cup, over ecofiscaliteit en over de Groene Punt-tarieven voor 2015. (Meer lezen)
November 2014
20.11.2014 -  Sunparks De Haan en Fost Plus slaan de handen in elkaarOp vakantie gaan staat gelijk aan ontspannen: niets moet! Maar Sunparks De Haan wil de vakantiegangers helpen om de goede (sorteer)gewoontes van thuis niet te vergeten tijdens een ontspannende vakantie. Samen met Fost Plus en OVAM lanceert Sunparks De Haan een pilootproject om huishoudelijk afval te sorteren. (Meer lezen)
Mei 2014
15.05.2014 -  20 jaar duurzame ontwikkelingHet Duurzaamheidsrapport van Fost Plus toont met het nodige cijfermateriaal aan dat de keuzes die bedrijven samen met overheden en milieubedrijven hebben gemaakt, cruciaal zijn voor een duurzame ontwikkeling. (Meer lezen)
12.05.2014 -  Jaarverslag 2013Op haar academische zitting van 12 mei stelde Fost Plus het Jaarverslag 2013 voor. Onder de titel ‘Een beproefd systeem, een blijvende dynamiek’ blikt Fost Plus terug op haar twintigjarige geschiedenis en werpt ze een blik op de toekomst van de verpakkingswereld en van de recyclage. (Meer lezen)
April 2014
22.04.2014 -  Sprekende cijfers Sinds de lancering van de site www.sorterenophetwerk.be waar bedrijven gratis communicatiemateriaal, zoals affiches en stickers kunnen bestellen, hebben al meer dan 1.300 bedrijven van zeer diverse aard dit gedaan. De wettelijke plicht om PMD in te zamelen in bedrijven wordt dus ter harte genomen. (Meer lezen)
Februari 2014
17.02.2014 -  Fost Plus lanceert nieuwe communicatiecampagneFost Plus lanceerde op 17 februari een nieuwe nationale communicatiecampagne. De campagne bestaat uit drie ondersteunende pijlers: een TV-spot, radiospots en affiches. De TV- en radiospots warden vanaf die dag worden uitgezonden. (Meer lezen)
13.02.2014 -  20 jaar Fost Plus2014 staat in het teken van de twintigste verjaardag van Fost Plus. Het is niet de bedoeling die verjaardag op exuberante wijze te vieren, maar toch wil Fost Plus de bescheiden feestvreugde gedurende het hele jaar met zijn partners en leden delen. (Meer lezen)
Januari 2014
15.01.2014 -  Bebat, Fost Plus en Recupel lanceren Recycle! Op 15 januari lanceren Bebat, Fost Plus en Recupel Recycle!: een nieuwe mobiele applicatie voor smartphone en tablet. De ambitie is hoog: deze app moet dé referentie worden voor alle vragen over afvalophaling en -sortering in België. (Meer lezen)
December 2013
27.12.2013 -  Partner 54Partner 54, het halfjaarlijkse magazine voor leden van Fost Plus heeft het onder andere over sorteren op het werk, biomimetisme en duurzame producentenverantwoordelijkheid. (Meer lezen)
27.12.2013 -  Fostpost 28Fostpost, het informatieblad voor gemeenten, intercommuncales afvaloperatoren en recycleurs, heeft het onder andere over de handige sorteerapp van Fost Plus, Bebat en Recupel, de strijd om de properste studentenstad en duurzame producentenverantwoordelijkheid. (Meer lezen)
November 2013
18.11.2013 -  Colruyt en Procter & Gamble winnaars van de Greener Packaging AwardsVoor de tweede maal zijn de Greener Packaging Awards uitgereikt aan ondernemingen die een grote inspanning hebben geleverd om de impact van hun verpakkingen op het milieu te verminderen. (Meer lezen)
15.11.2013 -  België nog steeds aan de topDe meest recente cijfers van Eurostat (2011) over de recyclage van verpakkingsafval zijn heel duidelijk: België doet het beter dan de andere Europese landen. En ook al is het gevaarlijk om vergelijkingen te maken tussen de prestaties van landen, dergelijke resultaten zijn een indiator van de uitstekende performantie van ons systeem. (Meer lezen)
05.11.2013 -  Greener Packaging Award 2013De Greener Packaging Award is een prijs die een jury van experten toekent aan één of meerdere verpakkingen, die de ecologische voetafdruk van het verpakte product verminderen. Op 18 november wordt de Greener Packaging Award opnieuw uitgereikt. (Meer lezen)
Oktober 2013
08.10.2013 -  Verdubbeling tonnage PMD-inzameling bij bedrijvenSinds 1 juli 2013 zijn alle bedrijven in het Vlaams Gewest verplicht om PMD te sorteren. De ingezamelde tonnages bij bedrijven zijn sinds juli dan ook sterk gestegen. (Meer lezen)
September 2013
19.09.2013 -  EXPRAEXPRA (Extended Producer Responsibility Alliance) is de recent opgerichte koepelorganisatie voor de systemen die de recuperatie van verpakkingsafval en recyclage organiseren voor bedrijven die hiertoe verplicht zijn en die op een non-profitbasis werken. Fost Plus is lid geworden van EXPRA. (Meer lezen)
Augustus 2013
20.08.2013 -  Correct sorteren thuis en op het strand Vorig jaar lanceerde Fost Plus sorteren op het strand. Dit jaar plaatst het, in samenwerking met OVAM en de gemeentelijke overheid, opnieuw sorteereilanden aan de kust van Nieuwpoort. Het initiatief kadert in de strategie van Fost Plus om het sorteren van afval ook buitenshuis aan te moedigen. (Meer lezen)
Juni 2013
20.06.2013 -  Greener Packaging Award: Bent u de volgende?De Greener Packaging Award, gelanceerd in 2012, wil de verpakkingen belonen in de kijker zetten die ontworpen zijn om hun milieu-impact zo klein mogelijk te houden. Nieuw dit jaar is dat ook dossiers voor industriële verpakkingen kunnen ingediend worden voor de wedstrijd! (Meer lezen)
20.06.2013 -  Fostpost 27Fostpost, het informatieblad voor gemeenten, intercommuncales afvaloperatoren en recycleurs, heeft het onder andere over het nieuwe sorteerbeleid op Brussels Airport, Extended Producer Responsibility en over sorteren op het werk. (Meer lezen)
11.06.2013 -  Partner 53Partner 53, het halfjaarlijkse magazine voor leden van Fost Plus heeft het onder andere over Extended Producer Responsibility, de Greener Packaging Awards, sorteren op het werk, dat vanaf 1 juli verplicht is in Vlaanderen en de nieuwe zwerfvuilcampagne die er zit aan te komen. (Meer lezen)
Mei 2013
24.05.2013 -  Is EPR nog nodig?EPR staat voor Extended Producers Responsibility (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid) en komt erop neer dat de producenten van goederen mee betrokken worden in het verbeteren van de levenscyclus van hun product. Tijdens de academische zitting van Fost Plus hield professor Thomas Lindhqvist, van het IIIEE aan de Universiteit van Lund in Zweden en bedenker van het concept EPR een lezing over de nood aan EPR, twintig jaar na de lancering ervan. (Meer lezen)
21.05.2013 -  Fost Plus zendt haar zonen en dochters uit Het Fost Plus-model blijft furore maken op de internationale bühne. Zowel in Hongarije als in Roemenië ging Fost Plus toelichting geven over respectievelijk het statiegeldsysteem en het Belgische model van afvalbeheer. (Meer lezen)
Jaarverslag 2012 cover
13.05.2013 -  Jaarverslag 2012Op haar academische zitting van 13 mei stelde Fost Plus het Jaarverslag 2012 voor. Onder de titel ‘Een duidelijke visie voor de toekomst’ blikt Fost Plus vooruit op de toekomst van de verpakkingswereld en van de recyclage. (Meer lezen)
Februari 2013
05.02.2013 -  Selectieve inzameling in sportcentraFost Plus blijft de selectieve inzameling ‘out of home’ verder ondersteunen. In 2012 lanceerde ze met succes pilootprojecten voor de selectieve inzameling van PMD in twee BLOSO-centra. Vandaag zijn alle elf BLOSO-centra uitgerust met meer dan 2.000 vuilbakken voor selectieve inzameling en met handig communicatiemateriaal. In 2013 zullen ook de centra van ADEPS in Wallonië van sorteereilanden voorzien worden. (Meer lezen)
December 2012
04.12.2012 -  Partner 52Partner 52, het halfjaarlijkse magazine voor leden van Fost Plus heeft het onder andere over de resultaten van de tevredenheidsenquête die Fost Plus afnam onder zijn leden, de Groene Punt-tarieven die verder dalen in 2013 en over het buitenhuis sorteren. (Meer lezen)
November 2012
22.11.2012 -  Leden zijn tevreden over Fost Plus De leden van Fost Plus zijn tevreden over de aangeboden diensten. Dat blijkt uit een online enquête die Fost Plus net voor de zomer uitstuurde. Maar liefst 90% van de ondervraagden gaf aan tevreden tot zeer tevreden te zijn over onze dienstverlening. Ook de online aangifte werd positief onthaald. (Meer lezen)
21.11.2012 -  Uitreiking Greener Packaging AwardsDinsdag 20 november hebben Fost Plus en het platform Gondola, met de steun van beroepsfederaties COMEOS, FEVIA, DETIC en de drie gewesten, de allereerste Greener Packaging Award uitgereikt, tijdens een ceremonie bij Cameleon te Brussel. Bedrijven die de milieu-impact van hun verpakking substantieel terugschroefden, werden er gelauwerd. Professionele designers met een nieuw milieuvriendelijker verpakkingsconcept werden er in de bloemetjes gezet. (Meer lezen)
09.11.2012 -  Verpakking, hefboom voor duurzaamheidIn België stabiliseert zich de hoeveelheid huishoudelijke en industriële verpakkingen. Ze worden ook steeds vaker gerecycleerd en hergebruikt. Gezinnen en bedrijven doen steeds meer inspanningen om het gebruik en de productie van verpakkingen te optimaliseren. Daardoor vervullen verpakkingen steeds efficiënter hun kerntaken – vervoeren, beschermen en bewaren van producten. Verpakkingen zijn vandaag dan ook perfect compatibel met duurzame ontwikkeling. (Meer lezen)
Oktober 2012
19.10.2012 -  Aansluiten bij Fost Plus is duurzaam ondernemenFost Plus lanceert een advertentiecampagne die bedrijven moet aanzetten om zich aan te sluiten bij Fost Plus. De campagne wijst bedrijven niet alleen op hun verantwoordelijkheid, maar benadrukt ook de rol van verpakkingsrecyclage in maatschappelijk verantwoord ondernemen. (Meer lezen)
08.10.2012 -  Wifi voorkomt zwerfvuilIn verschillende Vlaamse steden en gemeenten staan sinds begin oktober hotspots opgesteld bij een aantal vuilnisbakken waar voorbijgangers gratis gebruik kunnen maken van wifi. Het initiatief kadert in de Indevuilbak-campagne van Fost Plus en OVAM en richt zich specifiek tot jongeren. (Meer lezen)
04.10.2012 -  Groene Punt-tarieven dalen verder in 2013De Groene Punt-tarieven voor 2013 zullen gemiddeld 17% lager liggen dan in 2012. Aanleiding voor de daling zijn de zeer hoge materiaalopbrengsten van de voorbije twee jaar. Fost Plus kent daarom ook een uitzonderlijke korting toe aan haar leden voor het aangiftejaar 2012. (Meer lezen)
September 2012
19.09.2012 -  Nationale communicatiecampagne met een extraatjeSinds 17 september is Fost Plus opnieuw sterk aanwezig in de nationale media. De communicatiecampagne van 2011 wordt hernomen en aangevuld met enkele korte spotjes op een aantal TV-zenders. (Meer lezen)
Augustus 2012
27.08.2012 -  Leden tevreden over Fost PlusEind juni nodigde Fost Plus haar leden uit om deel te nemen aan een online tevredenheidsenquête. De enquête werd zo opgevat dat de resultaten vergelijkbaar zijn met een gelijkaardige enquête van 2007. (Meer lezen)
Juni 2012
26.06.2012 -  Baanbrekende recyclagetechnologieOp 7 en 8 juni reisde een delegatie van Belgische journalisten onder leiding van Fost Plus en Recarton naar Spanje om er kennis te maken met een baanbrekende technologie voor de recyclage van drankkartons. De technologie werd ontwikkeld in de schoot van de groep Stora Enso. (Meer lezen)
21.06.2012 -  Fost Plus in British Columbia Op uitnodiging van het lokale ministerie van leefmilieu, heeft Fost Plus op 24 mei in de Canadese provincie British Columbia (BC) toelichting gegeven bij het succesverhaal dat Fost Plus de afgelopen jaren heeft geschreven. Vorig jaar is in BC een wet gestemd die producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen en oud papier invoert, en die toch enige gelijkenissen vertoont met de wetgeving in België. (Meer lezen)
21.06.2012 -  Fost Plus peilt naar tevredenheid leden Fost Plus wil een optimale service verlenen en peilt daarom naar de tevredenheid van haar leden. In de komende weken zullen de leden via e-mail een link ontvangen naar een online enquête. Daarin kunnen ze hun mening kwijt over de diensten van Fost Plus, waaronder de helpdesk, de online aangiftetools, de informatie en de facturatie. (Meer lezen)
21.06.2012 -  Partner 51Partner 51, het halfjaarlijkse magazine voor leden van Fost Plus heeft het onder andere over de weg naar een kringloopeconomie, de tool om het ecodesign van uw verpakkingen te testen en over wielrenners en supporters die samen sorteren. (Meer lezen)
21.06.2012 -  Wielrenners en supporters samen voor minder afvalIn 2012 is Fost Plus voor de eerste keer aanwezig op drie grote wielerevenementen: het Wereldkampioenschap Cyclocross in Koksijde, de Ronde van Vlaanderen en dit weekend op het Belgisch Kampioenschap Wielrennen in Geel. “Wielrenners en supporters hebben steeds meer aandacht voor het afvalprobleem. De mentaliteit is duidelijk aan het veranderen”, zegt Wilfried Peeters, ex-wielrenner, ploegleider en peter van het Belgisch Kampioenschap in een interview met Fost Plus. (Meer lezen)
Mei 2012
25.05.2012 -  Fost Plus en Gondola lanceren de Greener Packaging AwardJaarlijks belandt zo’n 800.000 ton verpakkingsmateriaal in ons winkelwagentje. Als we daarbij vermelden dat zo’n 85% daarvan vandaag de dag gerecycleerd wordt, kunnen we wel stellen dat bedrijven begaan zijn met de verpakking voor de producten die ze op de markt brengen. Om de inspanningen die bedrijven leveren op het vlak van verpakkingsmateriaal in de kijker te zetten, lanceert Fost Plus, in samenwerking met Gondola, het platform gespecialiseerd in retail, de Greener Packaging Award, een initiatief dat de steun krijgt van de federaties COMEOS, FEVIA en DETIC. (Meer lezen)
22.05.2012 -  Fost Plus verhuistOp 11 juni 2012 verhuist Fost Plus. Vanaf dan vindt u de kantoren van Fost Plus in het Leopold III-gebouw op de Olympiadenlaan in Evere. (Meer lezen)
13.05.2012 -  Jaarverslag 2011 onlineOp haar academische zitting van 14 mei stelde Fost Plus het Jaarverslag 2011 voor. Onder de titel ‘De recycling society in actie’ schetst het jaarverslag een beeld van de inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België anno 2011. (Meer lezen)
08.05.2012 -  Online aangiftes positief onthaaldSinds eind vorig jaar hebben de leden van Fost Plus aangifte de mogelijkheid om hun aangifte online in te dienen. Meer dan driekwart van die leden maakte van die mogelijkheid gebruik en diende de aangifte 2011 online in via de aangifteprogramma’s FostPack of ePack. We willen hen hiervoor alvast hartelijk bedanken! (Meer lezen)
April 2012
20.04.2012 -  Hoe groen is uw onderneming?Fost Plus en het tijdschrift Gondola reiken voor de eerste keer een Award uit. Het doel is om in het kader van duurzame ontwikkeling verpakkingen die interessante ecologisch eigenschappen hebben, in de spotlight te zetten. (Meer lezen)
Maart 2012
27.03.2012 -  Project Kwaliteit 15-15Sinds begin dit jaar nodigt Fost Plus intercommunales uit om deel te nemen aan het project kwaliteit 15-15. Dat heeft tot doel de kwaliteit van de dienstverlening en van de ingezamelde fracties te verbeteren. Concreet komt het erop neer dat de intercommunales die deelnemen aan het project ernaar streven het residu in de PMD-zakken tot onder de 15% terug te dringen en/of de vervuiling van de glasbolsites ook onder de 15% te laten zakken. (Meer lezen)
20.03.2012 -  Geslaagd PRO EUROPE-seminarieOp 1 maart organiseerde PRO EUROPE in Brussel het eerste seminarie over preventie. Meer dan 110 professionals uit heel Europa namen eraan deel. De industriële sector, overheden, PRO EUROPE-leden en universiteiten stelden een stand van zaken op over preventie. (Meer lezen)
Februari 2012
21.02.2012 -  Ecologischer verpakkenDoor toenemende regelgeving en eco-labelling op verpakkingen ontstond er in de verpakkingsindustrie een groeiende behoefte aan een tool om de ecologische voetafdruk van verpakkingen te meten, te testen en te verbeteren. Fost Plus biedt de verpakkingsindustrie een antwoord met het gebruiksvriendelijke, online hulpmiddel Pack4ecodesign. (Meer lezen)
07.02.2012 -  Waste prevention in practicePRO EUROPE, de overkoepelende organisatie van Groene Punt-landen in Europa, organiseert op 1 maart een seminarie over preventie. Dit evenement zal de tools en diensten voorstellen die de verschillende afvalbeheersorganisatiesaan ondernemingen aanbieden. Ook Fost Plus komt aan het woord. (Meer lezen)
December 2011
22.12.2011 -  De Groene Punt-tarieven 2012 zijn gekendVoor 2012 kan Fost Plus opnieuw een daling aankondigen dankzij een nadrukkelijk herstel van de materiaalprijzen in 2010. De daling bedraagt gemiddeld 12%, maar de evolutie van de tarieven verschilt sterk per materiaal omdat ook de materiaalprijzen de voorbije jaren verschillend geëvolueerd zijn. (Meer lezen)
15.12.2011 -  CO2-attesten aanvragen bij Fost PlusRecycleren is goed voor het milieu, daar twijfelt niemand aan. Maar hoe kunnen we die positieve effecten in cijfers uitdrukken? Fost Plus liet de impact van recyclage berekenen – en meer bepaald van de vermeden uitstoot van CO2-equivalenten – en geeft uw bedrijf een attest. (Meer lezen)
15.12.2011 -  Wanneer is een verpakking overtollig?Fost Plus en het Platform verpakkingen en verpakkingsafval gaven de opdracht voor een kwalitatieve enquête. Die bracht het beeld dat consumenten hebben van oververpakking in kaart. (Meer lezen)
13.12.2011 -  Partner 50Partner 50, het halfjaarlijkse magazine voor leden van Fost Plus heeft het onder andere over de dalende Groene Punt-tarieven, de online aangifte via FostPack of ePack en de nationale campagne 2011. (Meer lezen)
November 2011
30.11.2011 -  Presentaties seminarie onlineFost Plus bedankt u van harte voor uw deelname aan het seminarie “Verpakkingen optimaliseren”. De presentaties en de foto's van het seminarie vindt u op www.packagingseminar.be (Meer lezen)
07.11.2011 -  Waste Free OceansOp 8 november wordt in Oostende het startschot gegeven voor het Belgische pilootproject voor het vissen van drijvend afval op zee. Dat is een gemeenschappelijke realisatie van WFO (Waste Free Oceans), SDVO (Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling) en Federplast.be. In het kader van de zwerfvuilpreventie ondersteunt ook Fost Plus dit project. (Meer lezen)
Oktober 2011
25.10.2011 -  Conferentie ‘Economische instrumenten die bijdragen tot afvalpreventie’Met de steun van Fost Plus organiseren Leefmilieu Brussel en de Vereniging van steden en regio’s voor recycling en duurzaam beheer van grondstoffen (ACR+) de conferentie ‘Economische instrumenten die bijdragen tot afvalpreventie’. De ontmoeting kadert in de Europese Week van de Afvalvermindering (19–27 november). (Meer lezen)
September 2011
20.09.2011 -  Seminarie verpakkingen optimaliseren Op 21 november 2011 organiseert Fost Plus het seminarie ‘Verpakkingen optimaliseren’. Het seminarie geeft een stand van zaken over de optimalisatie van verpakkingen. Daarnaast zijn er getuigenissen en worden tools en best practises toegelicht die u helpen om uw verpakkingen verder te optimaliseren. (Meer lezen)
13.09.2011 -  Perfect sorteren, we zijn er bijna Op 19 september lanceert Fost Plus haar nationale communicatiecampagne, die focust op sorteerkwaliteit. De baseline ‘Perfect sorteren, we zijn er bijna’ is positief en werkt motiverend. (Meer lezen)
Juni 2011
Fostpost 23 Cover
28.06.2011 -  Fostpost 23Fostpost 23, het informatieblad voor gemeenten, intercommuncales afvaloperatoren en recycleurs, blikt terug op een succesvol 2010 en heeft het onder andere over de nieuwe zwerfvuilcampagne en nieuwe typebestekken voor de inzameling en sortering. (Meer lezen)
14.06.2011 -  Zwerfvuil is niet meer van deze tijdFost Plus trekt samen met de OVAM en VVSG een nieuwe zwerfvuilcampagne op gang. Met de slogan ‘Zwerfvuil is niet meer van deze tijd’ roept de campagne ook u op om zelf de strijd tegen zwerfvuil aan te gaan. Letterlijk, want via www.indevuilbak.be kunt u gepersonaliseeerde affiches maken. (Meer lezen)
14.06.2011 -  Partner 49Partner 49, het halfjaarlijkse magazine voor leden van Fost Plus heeft het onder andere over het belang van afvalbeheer in het Europese klimaatbeleid, de stijging van de aangiftes van serviceverpakkingen in 2010 en stelt de nieuwe zwerfvuilcampagne voor. (Meer lezen)
07.06.2011 -  Fost Plus geeft expertise door aan Israël In 2009 startte Fost Plus met het adviseren van de Manufacturers’ Association of Israel. Dit advies resulteerde einde februari in de oprichting van een eigen Israëlisch organisme voor verpakkingsafval, Tmir. (Meer lezen)
07.06.2011 -  Fost Plus geeft expertise door aan ISO Er zijn nieuwe ISO-normen voor "Verpakking en milieu" (18601-18606) in de maak die betrekking hebben op de thema’s optimalisering, hergebruik, recyclage, nuttige toepassing en compostering. Begin mei zijn de werkgroepen, waarvan Fost Plus deel uitmaakt als technisch expert, samengekomen. (Meer lezen)
07.06.2011 -  PMD in bedrijven, hoever staan we? Iets meer dan een jaar na de lancering van het proefproject blijft de selectieve inzameling van PMD in de bedrijven toenemen. Meer dan 120 bedrijven nemen momenteel deel aan het proefproject. (Meer lezen)
April 2011
12.04.2011 -  PRO EUROPE benoemt Luis Martins als voorzitter PRO EUROPE heeft op haar Algemene Vergadering in Rome Luis Martins als voorzitter benoemd. Luis Veiga Martins is Managing Director van Sociedade Ponto Verde, de Portugese Groene Punt-organisatie. (Meer lezen)
Maart 2011
25.03.2011 -  Vlaams afval- en materialencongresOp woensdag 6 april organiseren Interafval en FEBEM in Brugge het vierde Vlaamse afval- en materialencongres. Onder de titel ‘Is er nog afval’ geven experts hun visie op diverse aspecten van het huidige en toekomstige afvalstoffenbeheer. (Meer lezen)
01.03.2011 -  TransportverpakkingenTransportverpakkingen of tertiaire verpakkingen zijn van cruciaal belang om goederen veilig en betrouwbaar te transporteren. Ze worden bovendien steeds belangrijker want de normen worden strenger. Toch moet de hoeveelheid extra verpakkingsmateriaal worden beperkt, zowel om economische als ecologische redenen. (Meer lezen)
Januari 2011
07.01.2011 -  Fost Plus op Britse Pack TV Het Britse PackTV dat online informatie geeft over de wereld van de verpakkingen, plaatst in zijn rubriek ‘Industry Insight’ Fost Plus in de kijker. Het doet dat met een docufilmpje van Fost Plus over de geschiedenis en de rol van verpakkingen. (Meer lezen)
November 2010
26.11.2010 -  Fost Plus finalist European Business Awards 2010De European Business Awards belonen elk jaar de bedrijven die een voorbeeldrol vervullen in hun sector. Dit jaar had Fost Plus de eer geselecteerd te worden om België te vertegenwoordigen tijdens deze wedstrijd. Als finalist werd Fost Plus bekroond met een “Ruban d’Honneur” in de categorie “Environmental Awareness”. (Meer lezen)
25.11.2010 -  Partner 48Partner 48, het halfjaarlijkse magazine voor leden van Fost Plus blikt terug op een geslaagd PRO EUROPE-congres, informeert u over de Groen Punt-tarieven voor 2011 en heeft het onder andere ook over de strengere aanpak van free riders. (Meer lezen)
Oktober 2010
29.10.2010 -  Fost Plus intensifieert aanpak free ridersVandaag wordt geen bijdrage betaald voor de inzameling en recyclage van ongeveer acht procent van de huishoudelijke verpakkingen die op de Belgische markt komen. Er zijn dus nog heel wat bedrijven die hun wettelijke verplichtingen niet nakomen. Dat zijn de zogenaamde free riders. Met een nieuwe campagne zal Fost Plus die free riders interpelleren. (Meer lezen)
18.10.2010 -  Succesvol PRO EUROPE-congresMaar liefst 700 deelnemers uit 37 landen waren aanwezig op het vijfde PRO EUROPE-congres, dat dit jaar georganiseerd werd door Fost Plus. Het is daarmee het best bezochte verpakkings- en afvalevent van het jaar. (Meer lezen)
05.10.2010 -  Congresbrochure PRO EUROPENaar aanleiding van het vijfde PRO EUROPE-congres dat plaatsvond op 7 en 8 oktober, vindt u hier de congresbrochure. (Meer lezen)
September 2010
23.09.2010 -  De gouden sorteertips van Fost PlusNaar aanleiding van de Dag van de Klant zet Fost Plus nog eens het belang van correct sorteren in de kijker. Ditmaal doet ze dat in het Dag van de Klant-magazine van Unizo. (Meer lezen)
23.09.2010 -  Fost Plus op tv, op affiches en in magazinesDat de Belgen de Europese nummer één zijn in sorteren wist u al. De nationale communicatiecampagne van Fost Plus toont concreet hoe het gesorteerde huishoudelijk verpakkingsafval van alle Belgen samen een tweede leven vindt in voorwerpen van elke dag. De campagne loopt van midden september tot midden december op tv, op affiches en in magazines. (Meer lezen)
21.09.2010 -  Fost Plus communiceert nieuwe regeling serviceverpakkingenVanaf 2010 is een nieuwe regeling van kracht voor serviceverpakkingen zoals broodzakken, pizzadozen en inpakpapier. Fost Plus lanceert een communicatiecampagne om kleinhandelaars op de hoogte te brengen. (Meer lezen)
Augustus 2010
19.08.2010 -  Fost Plus genomineerd voor de Ruban d’Honneur op de European Business Awards Fost Plus is genomineerd voor de Ruban d’Honneur en is een van de tien finalisten in de categorie ‘Environmental Awareness’. (Meer lezen)
Juli 2010
06.07.2010 -  Certificering aangifte vereenvoudigdFost Plus heeft de certificeringsprocedure voor aangiftes eenvoudiger gemaakt. Bedoeling is om het aantal controles en de administratie voor de leden te verminderen. Tegelijk zullen de controles meer gericht gebeuren, en op basis van specifieke criteria. (Meer lezen)
06.07.2010 -  Gepersonaliseerde audit van uw verpakkingenU wilt de milieu-impact van uw verpakkingen verminderen, maar u weet niet waar te beginnen? Fost Plus helpt u en stelt een verpakkingsspecialist ter beschikking. (Meer lezen)
Juni 2010
29.06.2010 -  ISO-normen verpakking en milieu Er wordt momenteel gewerkt aan nieuwe ISO-normen voor verpakkingen en het milieu. Deze normen zijn gebaseerd op vijf standaarden, die betrekking hebben op de optimalisering van de verpakking, herbruikbare verpakkingen, de verbranding van verpakkingen, de recyclage van verpakkingen en composteerbare verpakkingen. (Meer lezen)
22.06.2010 -  Online aangifte vanaf 2012Fost Plus werkt volop aan een internetprogramma, waarmee u uw aangifte online zult kunnen uitvoeren. (Meer lezen)
08.06.2010 -  Fost Plus adverteert over serviceverpakkingenFost Plus informeert en adverteert! Ditmaal over serviceverpakkingen (Meer lezen)
08.06.2010 -  Packstory – The exhibition Een tijdje terug las u op deze website dat Fost Plus een tentoonstelling heeft ontworpen over de evolutie en de functies van verpakkingen. Fost Plus stelde die tentoonstelling, Packstory – The exhibition, voor tijdens haar academische zitting. Een testcase waarna de tentoonstelling klaar is om voor het grote publiek het land rond te reizen. (Meer lezen)
April 2010
13.04.2010 -  PRO EUROPE-congres 2010Het vijfde PRO EUROPE-congres vindt plaats op 7 en 8 oktober in Brussel onder de titel ‘Green Dot 2010: Green Economy in Action’. Fost Plus en PRO EUROPE, de organisatie die alle Groene Punt organisaties verenigt, nodigen u graag uit om te ontdekken hoe bestaande en toekomstige beleidsbeslissingen kunnen bijdragen tot de vergroening van de economie. (Meer lezen)
Februari 2010
26.02.2010 -  Packstory – The exhibitionMet Packstory – The exhibition heeft Fost Plus een rondtrekkende tentoonstelling ontworpen over de evolutie en de functies van verpakkingen. Op 10 mei stelt Fost Plus de tentoonstelling voor tijdens haar academische zitting. Later zou ze voor het grote publiek het land rondreizen. (Meer lezen)
December 2009
cover Partner46
04.12.2009 -  Fost Plus Partner 46De nieuwe Partner, het informatieblad voor Fost Plus-leden, is er. (Meer lezen)
01.12.2009 -  De Groene Punt-tarieven voor 2010 zijn gekendNa jaren van continue daling zullen de Groene Punt tarieven in 2010 stijgen. De belangrijkste reden hiervoor is de ineenstorting van de materiaalprijzen. (Meer lezen)
November 2009
23.11.2009 -  Nieuwe regeling voor serviceverpakkingenNaar aanleiding van de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst is ook de wetgeving rond serviceverpakkingen ingrijpend veranderd. Vanaf nu zijn de producenten en de invoerders verantwoordelijk voor de aangifte, en niet langer de winkelpunten waar de verpakkingen worden aangebracht. De nieuwe wet verscheen al in december 2008, maar de aangifte van deze verpakkingen wijzigt pas vanaf 2010. (Meer lezen)
 
 
FacebookLinked inNetlogTwitter
Developed by RealDolmen - Disclaimer